عادتها

عادات بد را ترک کنید:

  • از مصرف زیاد غذاهای سرخ شده و چرب بپرهیزید.
  • وسایل شخصی خود را -که در تماس مستقیم با پوست و مو هستند- با دیگران به اشتراک نگذارید.
  • سبک زندگی بدون تحرک را کنار بگذارید.
  • سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید.
  • از موقعیت های استرس زا اجتناب کنید. استرس می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند.
عادتهای بد - محصولات آنجکس
عادتهای خوب - محصولات آنجکس

عادات خوب را در خود ایجاد کنید:

  • هنگام دوش گرفتن، پوست خود را با آب گرم بشویید و سپس با آب خنک آبکشی کنید. 
  • به مقدار کافی آب بنوشید، استراحت و ورزش کنید.
  • ساعات خواب خود را تنظیم کنید تا مطمئن شوید به مقدار کافی خوابیده اید. 
  • سعی کنید خوش بین باشید و نیمه پر لیوان را ببینید. خنده و تفریح می تواند سیستم ایمنی را تقویت کند.