خارش و مایت دمودکس

خارش ناشی از دمودکس | آنجکس

خارش و مایت دمودکس خارش و مایت دمودکس به بررسی خارش و دلایل ایجاد آن و نحوه تاثیر دمودکس بر روی آن میپردازد. دمودکس ها در فولیکول مو و اطراف آن حضور دارند و بنابراین غالباً روی سر و داخل پوست سر زندگی می کنند. اما میدانیم که این انگل میتواند براحتی در بقیه قسمت […]