آکنه

آکنه صورت را چطور از بین ببریم

آکنه آکنه یا جوش صورت یک عارضه پوستی گسترده است. در مقالات بسیاری این عارضه و انواع جوش های صورت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. جوش صورت و بطور کلی آکنه روی بدن، یکی از عام ترین مشکلات پوستی است که می توان گفت تقریباً همه افراد در طول زندگی خود حداقل یکبار […]