پرمیوم کیت–A1

پرمیوم کیت (PKA1) حاوی 3 بطری 125 میلی گرمی است که این سه بطری عبارتند از:

پرمیوم کیت A1 محصولی مناسب برای انواع پوست، از پوست چرب تا پوست معمولی، می باشد. این محصول با هدف قراردادن دمودکس های روی پوست سر و بدن به رفع مشکلات ناشی از دمودکس در این نواحی کمک خواهد کرد.

پروتکل آنجکس که برای هر مشتری بصورت انحصاری ایجاد می شود، به شما کمک می کند که بتوانید با توجه به تراکم دمودکس بر روی پوست خود مناسب ترین محصول را انتخاب و مشاوران ما تا هنگام خلاصی کامل از دمودکس با شما همراه خواهند بود.

ویژگی اختصاصی کیت پرمیوم A1:

این کیت با امکان حذف دمودکس از محیط پیرامون شما مانع از انتقال آن از شخصی به شخص دیگر خواهد شد.

ویژگی های عمومی کیت پرمیوم A1:

همه محصولات آنجکس بر پایه مواد طبیعی ساخته می شود. تمام محصولات آنجکس عاری از رنگ ها و مواد شیمیایی مضر برای پوست و مو هستند.