پرمیوم کیت A1-P

ویژگیهای محصول:

پرمیوم کیت A1-p بسته ای شامل موارد زیر است:

  • دو عدد شامپوی DDC مناسب برای سر و بدن
  • یک عدد اسپری PDT مناسب برای مو و بدن و حتی محیط پیرامون
  • یک عدد تونیک موی DTH مناسب برای مو