شامپو PS

این شامپو برای کنترل و تمیز کردن روغن زیاد در پوست سر، صورت و بدن می باشد که میتواند به طور موثر در کاهش تراکم دمودکس مو و مایتهای صورت کمک کند.استفاده از آن می تواند در پیشگیری موثر باشد.

 

کد وزارت بهداشت : 8348813596600635