شامپوی DDC

شامپوی DDC محصولی برای بهداشت فردی است که همزمان مانع رشد دمودکس ها می شود. این شامپو به از بین بردن سایر عوارض پوستی نیز کمک می کند.

شامپوی DDC بر روی سر و بدن قابل استفاده است و مخاطبان میتوانند از رشد دمودکس در سرتاسر پوست بدن خود جلوگیری کنند.

شامپوی DDC به پوست و موی شما حس شادابی را بازخواهد گرداند.