باندل 2

دومین پکیج کامل، جهت کمک به از بین بردن مایت های دمودکس و مشکلات پوست مرتبط با آن ها بر روی صورت و بدن | برای مصرف حدود 3 الی 4 ماه (شامل 7 محصول) در این پکیج تونیک مو حذف شده است.

  • 2 عدد شامپوی ضد دمودکس DDC
  • 2 عدد اسپری ضد دمودکس PDT
  • 2 عدد اسپری ضد دمودکس SDT
  • 1 عدد دستگاه هایفرکانسی HFI