اسپری PDT

مهمترین محصول آنجکس می باشد و با فرمول منحصر به فرد برای از بین بردن دمودکس مایت ها موثر می باشد.
این اسپری را می‌توان علاوه بر استفاده برای سراسر پوست سر و بدن، برای حوله، روبالشی، لوازم شخصی و غیره نیز استفاده کرد.

 

کد وزارت بهداشت : 4300988311625651