عوارض داروهای پوست و مو، آیا راهی برای پیشگیری از این عوارض وجود دارد؟

Side effects of skin and hair medications-ungex

ممکن است متعجب شوید، اما پوست شما بزرگترین و یکی از مهمترین ارگان های بدن شماست. پوست مانند یک مرز بین دنیای خارج و داخل بدن عمل می کند، دو دنیای کاملا متفاوت! در هر سن و جنسی که باشید مراقبت از پوست، مراقبت از سلامتی شما محسوب می گردد. اگرچه داروهای پوست و مو […]