بلفاریت ناشی از دمودکس چیست؟

گل مژه و دمودکس مایت

اکستنشن مژه زیبایی طبیعی به چشم ها می بخشد. مژه های بلند، مشکی و پر، چیزی است که همه از آن استقبال می کنند، با این وجود گاهی اکستنشن مژه مشکلاتی را به وجود می آورد که ادامه استفاده از آن را با چالش مواجه می کند. یکی از این مشکلات انگل اکستنشن مژه است. […]

بهداشت و مراقبت از اکستنشن مژه برای جلوگیری از ابتلا به انگل اکستنشن مژه

اکستنشن مژه و دمودکس مایت

اکستنشن مژه زیبایی طبیعی به چشم ها می بخشد. مژه های بلند، مشکی و پر، چیزی است که همه از آن استقبال می کنند، با این وجود گاهی اکستنشن مژه مشکلاتی را به وجود می آورد که ادامه استفاده از آن را با چالش مواجه می کند. یکی از این مشکلات انگل اکستنشن مژه است. […]