آکنه

آکنه صورت را چطور از بین ببریم

آکنه آکنه یا جوش صورت یک عارضه پوستی گسترده است. در مقالات بسیاری آکنه و انواع جوش های صورت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. آکنه صورت و بطور کلی آکنه روی بدن، یکی از عام ترین مشکلات پوستی است که می توان گفت تقریباً همه افراد در طول زندگی خود حداقل یکبار به […]

خارش و مایت دمودکس

خارش ناشی از دمودکس | آنجکس

خارش و مایت دمودکس خارش و مایت دمودکس به بررسی خارش و دلایل ایجاد آن و نحوه تاثیر دمودکس بر روی آن میپردازد. دمودکس ها در فولیکول مو و اطراف آن حضور دارند و بنابراین غالباً روی سر و داخل پوست سر زندگی می کنند. اما میدانیم که این انگل میتواند براحتی در بقیه قسمت […]

علت گستردگی مشکل دمودکس چیست؟

علت گستردگی مشکل دمودکس چیست؟

علت گستردگی مشکل دمودکس چیست؟ علت گستردگی مشکل دمودکس این است که دمودکس ها موجودات میکروسکوپی هستند و این قابلیت را دارند که از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. دمودکس به عنوان یک انگل انسانی، این قابلیت را دارد که از طریق تماس مستقیم و یا از طریق لوازم و وسایل به شخص دیگری […]