فراخوان

فراخوان طرح های پژوهشی شرکت نکوراه رشد (آنجکس) با موضوع سلامت و ایمنی محصولات و حمایت از پایان نامه/ رساله های دانشجویی با همین موضوع

در راستای ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه، بخش تحقیق و توسعه شرکت نکوراه رشد در نظر دارد در آینده از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی با موضوع سلامت محصولات به شرح زیر حمایت کند:

الف) شرایط حمایت از پایان نامه

۱- موضوع پایان نامه می بایست توسط استاد راهنما و یا دانشجو از بین موضوعات و عناوین پیشنهادی شرکت نکوراه رشد و یا مواردی مرتبط با آن انتخاب گردد و دانشجو موظف است قبل از تصویب پروپوزال دانشگاه، کلیات آن را با توجه به شرح خدماتی که نکوراه رشد اعلام می نماید به تصویب بخش تحقیقات و توسعه این شرکت برساند.

۲- چنانچه موضوعات پیشنهادی مد نظر دانشجویان و یا اساتید راهنما است که در عناوین پژوهشی مصوب شرکت منعکس نشده؛ عناوین بصورت کتبی به این واحد تحقیق و توسعه نکوراه رشد ارسال شود. نتیجه پس از بررسی در کمیسیون به نحو مقتضی به مجری اعلام خواهد شد.

۳- چنانچه دانشجویان به صورت مستقل برای حمایت از پایان نامه اقدام نمایند، روند کار به شرح زیر می باشد:

۳-۱ مبلغ حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد بر اساس نوع پروژه متغیر می باشد. تصمیم گیری درخصوص رقم حمایتی، بسته به موضوع و کیفیت طرحنامه پیشنهادی و نیاز بخش تحقیقات و توسعه نکوراه رشد متغیر است که پس از عقد قرارداد و برابر شرایط مندرج در آن پرداخت صورت خواهد گرفت.

۳-۲ پایان نامه های آماده و تدوین شده نیز ممکن است، مشمول حمایت مالی شرکت نکوراه رشد شوند.

۳-۳ پس از تصویب پروپوزال، دانشجو موظف است مطابق شرایط مندرج در قرارداد، گزارش پیشرفت کار را به به بخش تحقیقات و توسعه شرکت نکوراه رشد اعلام کند تا بعد از طی فرایند اداری و موافقت ناظر طرح؛ پرداخت های مرحله ای انجام شود.

۴- فرایند تصویب پایان نامه هایی که از طرف اساتید راهنما به مسئولین شرکت نکوراه رشد اعلام می شوند به این صورت خواهد بود:

۴-۱ ۲۰ درصد کل مبلغ مصوب پایان نامه به استاد راهنما تحت عنوان حق مشاوره و نظارت و ۱۰ درصد از کل مبلغ مذکور به دانشگاه به عنوان بالاسری، محاسبه و به کل مبلغ مصوب پایان نامه افزوده خواهد شد.

۴-۲ استاد راهنما لازم است مطابق شرایط مندرج در قرارداد ناظر، طبق شرح خدمات مصوب بر پیشرفت پروژه نظارت و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به آنجکس اعلام نماید. درضمن پرداخت مرحله ای منوط به موافقت استاد راهنما، ناظر و متعاقباً کارفرما یعنی بخش تحقیق و توسعه شرکت نکوراه رشد می باشد.

۵- سایر موارد مرتبط با نحوه اجرای پروژه در قراردادی که بین مجری، ناظر و کارفرما منعقد خواهد شد منعکس است.

ب) مدارک موردنیاز

۱- ارائه نامه دانشگاه محل تحصیل مبنی بر معرفی دانشجو و اعلام موضوع انتخابی مصوب توسط دانشگاه

۲- تصویرکارت دانشجویی، صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۳- سوابق علمی (رزومه)

ج) عناوین پژوهشی

عناوین پژوهشی شامل کلیه عناوین مرتبط با دمودیکوزیس، راه های درمان و تاثیر ترکیبات موضعی مختلف بر درمان این بیماری است. همچنین برای دریافت عناوین مصوب شرکت نکوراه رشد می توانید با ما تماس بگیرید. در صورت مطالعه بر روی اثرات جانبی، ترکیبات مختلف و تاثیر محصولات آنجکس بر بیماری فوق الذکر، امکان در اختیار قرار دادن محصولات این شرکت به تعداد محدود وجود دارد.

لطفا برای اطلاعات بیشتر از طریق بخش تماس با ما در سایت آنجکس با ما تماس بگیرید.