تخم دمودکس، محافظت شده ترین حلقه در چرخه زندگی دمودکس مایت

نویسنده
تخم دمودکس

برای اینکه حرف آخر را در اول بزنیم، باید بگوییم بدون شک تخم های دمودکس یکی از مهمترین قطعات پازل مبارزه با آنهاست. قطعه ای که اگر نادیده گرفته شود، رهایی از دمودکس ها یک رویا باقی خواهد ماند. با آنجکس همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه می توانید از شر این تخم ها خلاص شوید.

اساساً حیات گرانبهاترین و ریشه دارترین دارایی موجودات زنده است. به همین دلیل است که همه برای بقای خود می جنگند و این جنگ منجر به فرآیندی می شوند که ما آن را “تنازع بقا” می خوانیم. یکی از نقاط استراتژیک تنازع بقا  حفاظت از”تولید مثل” است. به عبارت دیگر، بقای هر موجود زنده در نسل او جریان دارد. به همین دلیل بیشترین محافظت را از نسل خود می کند.

تولید مثل در موجودات زنده

تولید مثل یکی از خصوصیات اساسی هر نوع حیات است. به عبارت دیگر، هر کجا که زندگی باشد، تولید مثل جزء جدایی ناپذیر آن خواهد بود. هر موجود زنده ای به روش های مختلف، مشابه ترین ارگانیسم را برای حفظ یا حتی ارتقای جایگاه خود در جهان هستی ایجاد می کند.

 

در ابتدا، تولید مثل در سطح مولکولی، سپس در مرحله سلولی و در نهایت در سطح موجود زنده صورت می گیرد. اول از همه، مولکول های داخل سلول -مانند مواد ژنتیکی- دو برابر می شوند، سپس سلول ها، و در آخرین مرحله، یک ارگانیسم جدید به وجود می آید.

 

تولید مثل به دو روش اتفاق می افتد. این روش ها میزان شباهت والدین به فرزندان را مشخص می کنند.

تولید مثل یکی از خصوصیات اساسی هر نوع حیات است. به عبارت دیگر، هر کجا که زندگی باشد، تولید مثل جزء جدایی ناپذیر آن خواهد بود. هر موجود زنده ای به روش های مختلف، مشابه ترین ارگانیسم را برای حفظ یا حتی ارتقای جایگاه خود در جهان هستی ایجاد می کند.

 

در ابتدا، تولید مثل در سطح مولکولی، سپس در مرحله سلولی و در نهایت در سطح موجود زنده صورت می گیرد. اول از همه، مولکول های داخل سلول -مانند مواد ژنتیکی- دو برابر می شوند، سپس سلول ها، و در آخرین مرحله، یک ارگانیسم جدید به وجود می آید.

 

تولید مثل به دو روش اتفاق می افتد. این روش ها میزان شباهت والدین به فرزندان را مشخص می کنند.

تولید مثل غیر جنسی:

در این نوع تولید مثل، فقط یک والد وجود دارد که نسخه ای از تمام ژن های خود را به فرزندانش  منتقل می کند. نسلی که از طریق تولید مثل غیرجنسی حاصل می شود یک “کلون” نامیده می شوند. به این معنی که آنها دقیقاً از نظر ژنتیکی مانند والدین خود هستند. این روش تولید مثل در میان ارگانیسم های ساده مانند باکتری ها و سلول های منفرد، رایج است. با این حال برخی از گیاهان و حیوانات نیز، علاوه بر تولید مثل جنسی، تکثیر غیرجنسی دارند.

تولید مثل جنسی:

در این روش، تولد فرزندان به دو والد زن و مرد احتیاج دارد. هر دو والد سلول های خاصی به نام گامت تولید می كنند كه هر يك از آنها نیمی از ژن های مورد نیاز برای تولید یک ارگانیسم را دارند. بنابراین، برای ایجاد نسل بعدی، گامت های زن و مرد باید با هم ترکیب شده و یک سلول را با تمام ژن های لازم تشکیل دهند. در مرحله بعدی، سلول جدید رشد می کند تا ارگانیسم جدیدی را با ویژگی های ژنتیکی منحصر به فرد شکل دهد. این روش تولید مثل در میان ارگانیسم های پیشرفته مانند حیوانات و گیاهان رایج است.

اگرچه برخی ارگانیسم ها مانند کرم ها و گیاهان دارای اندام جنسی نر و ماده هستند، اکثر حیوانات یا نر هستند یا ماده. کنه های دمودکس نیز چنین هستند. آنها به شکل جنسی تولید مثل کرده و از طریق ظاهرشان  می توان جنسیت نر و ماده آنها را تشخیص داد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخم دمودکس، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

تولید مثل جنسی: انواع لقاح

برای داشتن یک تولید مثل موفقیت آمیز جنسی، گامت های نر و ماده باید با هم ترکیب شده و سلول واحدی به نام زیگوت را تشکیل دهند که با میتوز رشد کرده و به ارگانیسمی با عملکرد کامل تبدیل می شود.

این لقاح ممکن است به صورت داخلی یا خارجی انجام شود.

لقاح خارجی:

این نوع لقاح در میان حیواناتی که در آب زندگی  می کنند و یا برای تولید مثل به آب باز می گردند مانند ماهی و دوزیستان معمول است.

در این روش، والدین تعداد زیادی گامت نر (اسپرم) و گامت ماده (تخمک) به طور همزمان در آب آزاد می کنند. تعداد کمی از این گامت ها در نهایت به شکل “تصادفی” با یکدیگر برخورد می کنند تا سلول اولیه موجود جدید (zygote) ایجاد شود.

لقاح داخلی:

حیواناتی که از لقاح داخلی استفاده می کنند شامل موجودات خشکی و تعداد کمی از موجودات آبزی هستند.

در این روش، گامت ماده در بدن او باقی می ماند. گامت های نر توسط حیوان نر به سیستم تولید مثل ماده وارد می شوند و لقاح در بدن حیوان ماده اتفاق می افتد.

از یک زیگوت تا یک موجود کامل

در لقاح خارجی، زیگوت در خارج از بدن ماده، در آب رشد می کند. بنابراین، تمام مواد لازم مورد نیاز برای رشد جنین باید در داخل تخم ذخیره شود. علاوه بر این، تخم باید یک دیواره محکم برای محافظت از ارگانیسم داشته باشد.

در مورد لقاح داخلی، دو شیوه وجود دارد:

در پستانداران، زیگوت در بدن ماده رشد می کند. تخم برای تبدیل شدن به جنین رشد و نمو می کند. جالب توجه است که الگوی میتوز در هر موجود زنده منحصر به فرد بوده و شکل خاصی را به وجود می آورد. در ابتدا، جنین برای چند روز از غذای موجود در تخم استفاده می کند. سپس با تشکیل عضوی به نام جفت رابطه ای با خون مادر برقرار می کند تا از مادر غذا و اکسیژن دریافت کرده و مواد زائد خود را به خون او برگرداند. جفت از طریق بند ناف به جنین متصل می شود.

در پرندگان و خزندگان -که به حیوانات تخمگذار معروف هستند- سلول تخم  به همراه مقدار زیادی ذخیره مواد غذایی و پوسته آهکی محافظ، از بدن حیوان ماده خارج شده و در خارج از بدن رشد می کند.

مایت های دمودکس چگونه تولید مثل می کنند؟

مایت های دمودکس بندپایان میکروسکوپی هستند که توسط پستانداران میزبانی می شوند. آنها معمولاً در فولیکول های مو و غدد چربی زندگی می کنند. همانطور که گفته شد، کنه های دمودکس با جفت گیری، تولید مثل می کنند. آنها تخم هایی می گذارند که قلبی شکل بوده و فقط یک دهم میلی متر طول دارد. مایت های ماده پس از جفت گیری 15 تا 20 تخم می گذارند.

ولی آنها به تخم های خود به اندازه پرندگان اهمیت نمی دهند.همانطور که گفتیم، تخم دمودکس حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز برای رشد جنین دمودکس است. تخم ها بعد از چند روز به شکل لاروهای 6 پا از تخم خارج می شوند. یکی از لطف هایی که دمودکس های ماده در حق لاروهای خود می کنند این است که آنها را در مکانی غنی از مواد مغذی مستقر می کنند؛ یعنی داخل فولیکول ها و غدد چربی. از آنجایی که غذای اصلی دمودکس ها روغن است، با توجه به فراوانی مواد غذایی و امن بودن محیط، نیازی نیست که دمودکس مادر مراقبت از لارو خود را مانند پرنده ها به عهده بگیرد. پس از تولد، لاروها در این مسیر غنی از مواد مغذی حرکت می کنند و پس از چند روز به تدریج به سطح پوست می رسند.

لارو دمودکس روی سطح پوست بالغ شده و به یک دمودکس مایت بالغ هشت پا تبدیل می شود. آنها دوباره جفت گیری کرده و برای تخمگذاری به زیر سطح پوست می روند.

چرخه زندگی دمودکس

تخم دمودکس، محافظت شده ترین حلقه در چرخه زندگی دمودکس مایت

همانطور که پیش از این گفتیم، تولید مثل یکی از مهمترین استراتژی های هر موجود زنده در راه مبارزه برای بقا است. به عبارت دیگر، با حفظ نسل بعدی، بقای ارگانیسم تضمین می شود. شاید به همین دلیل است که بیشتر موجودات زنده، فرزندان خود را در موقعیت های خطرناک به خود ترجیح می دهند.

با این مقدمات، منطقی است که اگر بخواهیم موجودی را ریشه کن کنیم، باید چرخه زندگی آن را در مرحله تولید مثل قطع کنیم. در غیر این صورت ممکن است موفقیت چندانی در این راه حاصل نشود.

چرا شکستن چرخه زندگی دمودکس ضروری است؟

این موجودات میکروسکوپی به ظاهر بی خطر به نظر می رسند. اما در صورت تولید مثل بیش از حد، می توانند عوارض زیادی ایجاد کنند. آکنه، روزاسه، احساس خزش روی پوست، احساس سوزش، خارش، بلفاریت، درماتیت و آلوپسی آندروژنیک از این جمله هستند. آنها به وسیله دمودکس مایت ها تشدید و یا حتی ایجاد می شوند. 

بنابراین اگر می خواهید در این نبرد پیروز شوید، باید از شر این انگل های آزار دهنده خلاص شوید. موجوداتی که از هزاران سال پیش روی پوست اجداد ما زندگی می کرده اند.

رویکرد درمان های رایج

با وجود اهمیت زیاد تخم های دمودکس، در بیشتر درمان های ضد دمودکس توجه زیادی به این حلقه محافظت شده از چرخه زندگی مایت ها نمی شود. درمان های سنتی، مایت های موجود در سطح پوست را از بین می برند. اما به دلیل عوارض جانبی داروها، نمی توانند وقت کافی را صرف این کار کنند. پس از قطع موارد تجویز شده، مایت های تازه متولد شده مجددا به سطح پوست آمده و جایگزین والدین از بین رفته خود می شوند. به این طریق، زندگی مایت های دمودکس در نسل بعدی آنها ادامه می یابد.

 به طور مثال یکی از رایج ترین روش های مبارزه با کنه های دمودکس، روغن درخت چای است. این روغن طبیعی -به شکل رقیق شده- به طور موثری مایت ها را از بین می برد. اما استفاده طولانی مدت از آن می تواند باعث خشکی و آسیب رسیدن به سد پوست شود و این آسیب، فرصت های بیشتری برای رشد و نمو دمودکس ها و تخم گذاری آنها فراهم می کند.

به همین دلیل، امکان استفاده طولانی مدت از روغن درخت چای – تا زمانی که همه لاروها به سطح برسند و از بین بروند – ممتنع و یا مضر است. این مسئله در مورد سایر تجویزهای استاندارد ضد دمودکس نیز صادق است.

پس چگونه می توان چرخه زندگی دمودکس مایت را در محافظت شده ترین نقطه -یعنی تخم ها- آن بشکنیم؟

آنجکس به شما در این کار کمک می کند.

آنجکس برای استفاده طولانی مدت مناسب است

 

محصولات گیاهی و طبیعی آنجکس، ساخت استرالیا هستند. این محصولات به عنوان یک موفقیت در صنعت مبارزه با دمودکس در نظر گرفته می شوند. آنجکس مایت ها را از بین می برد، اما با پوست شما نیز سازگار و ملایم است. در طولانی مدت هیچ عارضه جانبی قابل توجهی ایجاد نکرده  و کاملا ایمن به نظر می رسد.

با استفاده از محصولات آنجکس در مدت زمان مناسب – مطابق پروتکل- می توانید تعداد قابل توجهی از تخم های دمودکس را پس از رسیدن لارو به سطح پوست از بین ببرید. با این کار پس از مدتی دمودکس بالغ قابل توجهی برای جفت گیری و تخم گذاری وجود نخواهد داشت.

از آنجا که دمودکس تخم های خود را زیر پوست و جایی که بیشتر محصولات نمی توانند به آن برسند، پنهان می کند، صرف زمان کافی برای از بین بردن لاروها، کلید طلایی در مبارزه با مایت های دمودکس است. این همان کاری است که آنجکس انجام می دهد.

پروتکل آنجکس:

آنجکس دارای یک پروتکل منحصر به فرد است که تمام جنبه های زندگی دمودکس مایت را پوشش می دهد. این راهنما به شما کمک می کند تا با استفاده از مقدار مناسب محصولات آنجکس، در مدت زمان مناسب، سلامت و زیبایی پوست خود را از این مایت های فرصت طلب پس بگیرید. علاوه بر این، پروتکل ما جنبه های دیگری از سبک زندگی را که به رشد دمودکس کمک می کنند، کنترل می کند. این دستور العمل یک راه حل کاملاً جامع و ارزشمند محسوب می گردد.

علاوه بر پوست، برخی از محصولات آنجکس را می توانید روی پارچه ها و سایر سطوحی که در تماس با پوست هستند اسپری کنید. با این کار دمودکس ها از بین می روند. دمودکس های محیطی یک عامل خطر بالقوه هستند که می تواند علائم را تشدید کرده یا آنها را تحریک کند. آنها می توانند به پوست میزبان اولی یا افراد جدید منتقل شوند. 

در یک کلام ، آنجکس به شما کمک می کند حلقه محافظت شده از چرخه حیات دمودکس مایت را بشکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تست دمودکس

از مشکلات پوست یا مو رنج میبرید؟ شاید علت این مشکلات دمودکس ها باشند. با تست آنلاین ما صد در صد مطمئن شوید.

جهت انجام تست سنجش میزان تراکم دمودکس مایت ها از این لینک استفاده کنید.

سایر مقالات

درماتیت آتوپیک

درماتیت آتوپیک

درماتیت آتوپیک که اغلب به عنوان اگزمای آتوپیک شناخته می شود، یک بیماری مزمن است که باعث التهاب، قرمزی و تحریک پوست می شود. معمولا

ادامه مطلب